Skolenavn og adresse
Asaa Skole
Ankervej 1
9340 Asaa
Karaktergennemsnit
Folkeskolens prøver
Udskrivningsdato
Skolekode
807002
Skoleår: 2014/15
Nuancering: Alle elever
Disciplin
SPS
FP9
9A
Dansk - Mundtlig
5,43
7,87
 
Dansk - Retskrivning
7,39
7,13
 
Dansk - Læsning
6,22
5,96
 
Dansk - Skr. fremstilling
5,91
4,13
 
Engelsk - Mundtlig
5,95
7,10
 
Engelsk - Skriftlig
6,80
 
 
Tysk - Mundtlig
5,65
 
 
Tysk - Skriftlig
5,88
 
 
Kristendomskundskab
5,05
 
 
Historie
5,00
 
 
Historie - Mundtlig
 
6,81
 
Samfundsfag
5,52
 
 
Idræt - Praktisk/mund.
6,48
 
 
Matematik - Mundtlig
6,17
7,35
 
Matematik - Problem
7,65
6,91
 
Matematik - Færdighed
6,78
7,00
 
Fysik/kemi - Praktisk/mund.
5,43
7,40
 
Geografi
5,27
 
 
Biologi
5,86
 
 
Obligatorisk projektopgave
 
7,27