FRITAGELSE FOR UNDERVISNING:
 
- Enkelte timer til en hel dag bevilges af klasselæreren.
 
- Dage/en hel uge bevilges af skolelederen.
 
- For mere end en uge bevilges af skolelederen.
 
Som forældre skal man være opmærksom på, at et skoleår omfatter 200 skoledage.
 
Arbejdsformen veksler i klasserne mellem tværfaglige/projektorienterede forløb og faglig undervisning.
 
Ved fravær over længere tid kan det give problemer at miste en del af er sammenhængende forløb.
 
Der kan ikke påregnes ekstra lærervejledning/specielle undervisningsforløb til elever, hvis fravær skyldes
ekstra ferie eller fridage.
 
I alle tilfælde afleveres kontaktbogen forud med angivelse af årsag samt med forældreunderskrift.