Skolenavn og adresse
Asaa Skole
Ankervej 1
9340 Asaa
Karaktergennemsnit
Folkeskolens prøver
Udskrivningsdato
Skolekode
807002
Skoleår: 2015/16
Nuancering: Alle elever
Disciplin
SPS
FP9
9. årgang
Dansk - Mundtlig
7,25
9,08
Dansk - Retskrivning
5,83
7,00
Dansk - Læsning
5,67
6,08
Dansk - Skr. fremstilling
5,42
6,75
Engelsk - Mundtlig
6,83
7,25
Engelsk - Skriftlig
7,42
 
Tysk - Mundtlig
4,91
 
Tysk - Skriftlig
4,09
 
Kristendomskundskab
6,50
 
Kristendomskundskab - Mundtlig
 
9,33
Historie
5,58
 
Samfundsfag
6,58
 
Idræt - Praktisk/mund.
6,00
7,50
Matematik - Mundtlig
2,83
 
Matematik - Uden hjælpemidler (Færdighed)
6,33
7,75
Matematik - Med hjælpemidler (Problemløsning)
5,00
7,27
Fysik/kemi - Praktisk/mund.
4,92
8,92
Geografi
6,50
 
Biologi
6,33
 
Obligatorisk projektopgave
 
6,83
Disciplin test
SPS
FP9
FP10