MÆLKESALG:
 
På skolen findes der en mælkeordning, der tilbyder forskellige mælkeprodukter til eleverne.
 
Salget varetages af Mejeriernes Skolemælksordning via  hjemmesiden www.skolemaelk.com.
Her bestilles og betales mælken, hvorefter den leveres til skolen til udlevering.