TILSYN MED ELEVER:
 
Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 38 af 10 januar 1995.
”Bekendtgørelsen om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden” følges.
 
Tilsynet med elever i skoletiden starter kl. 7.45.
 
Der er udstationeret skolepatrulje i tidsrummet 7.45 - 8.00.
 
Efter eleverne har haft svømmeundervisning i 4.-5. klasse, må de fra 6.klasse
deltage i ture til vandlande/svømmehaller. Skolelederen skal dog underrettes inden.
Badning fra åben strand er ikke tilladt - ”sopning” kan finde sted, hvis det kan foregå
under betryggende forhold.