ÅBENT  HUS:
 
Forældre er meget velkomne på skolen, blot man kontakter faglærer/klasselærer inden
besøget  - tidspunktet skal gerne passe ind i vores program.
 
Endvidere afholdes i løbet af skoleåret seks ”åbent hus” dage.
På disse dage kan man komme og overvære/deltage i undervisningen uden tilmelding.
Datoerne er nævnt i aktivitetskalenderen. Reserver evt. allerede dagene nu.