IDRÆT:
 
Til idrætstimerne skal elevere medbringe skiftetøj/sko og håndklæde, men I skal være opmærksomme på,
at undervisningen fortrinsvis vil foregå udendørs frem til efterårsferien. Derfor kan det være nødvendigt
med en ekstra trøje eller lignende.
 
Når undervisningen foregår indendørs i hallen, må man a.h.t. gulvet ikke anvende sko med sorte såler.
 
Fodvorter: Hvis eleverne har fodvorter, skal de behandles. I denne periode er eleven ikke fritaget for bad,
men skal bade med badetøfler eller evt. en plastpose om foden. Badetøfler er desuden at anbefale som
forebyggelse mod smitte.