FORSIKRING FOR SKOLEELEVER:
 
Brønderslev kommune har ingen kollektive ulykkesforsikring for skolebørn, hvorfor vi
må anbefale at tegne en ulykkesforsikring, der dækker i alle døgnets timer og samtidig
giver eleven størst mulig økonomisk hjælp i forbindelse med et ulykkestilfælde.