Skolenavn og adresse
Asaa Skole
Ankervej 1
9340 Asaa
Karaktergennemsnit
Folkeskolens prøver
Udskrivningsdato
Skolekode
807002
Skoleår: 2013/14
Nuancering: Alle elever
Disciplin
SPS
FP9
9A
Dansk - Mundtlig
6,42
7,42
 
Dansk - Retskrivning
7,75
7,50
 
Dansk - Læsning
6,83
6,00
 
Dansk - Skr. fremstilling
7,67
7,00
 
Engelsk - Mundtlig
7,25
7,67
 
Engelsk - Skriftlig
7,67
 
 
Tysk - Mundtlig
7,80
 
 
Tysk - Skriftlig
6,40
 
 
Kristendomskundskab
7,73
 
 
Historie
7,58
 
 
Historie - Mundtlig
 
6,75
 
Samfundsfag
8,00
 
 
Matematik - Mundtlig
6,50
7,08
 
Matematik - Problem
7,46
8,23
 
Matematik - Færdighed
8,15
8,62
 
Fysik/kemi - Praktisk/mund.
7,50
8,25
 
Geografi
6,58
 
 
Biologi
7,42
 
 
Obligatorisk projektopgave
 
7,85